Showing: 1 - 10 of 514 Articles

Talkshow “Kích hoạt tư duy phản biện”: Nói chuyện một đêm, mở lối một đời

(FTUNEWS) – Nằm trong khuôn khổ chương trình Let’s On Air 2016 với chủ đề “Giữa dòng dư luận – Bạn dám khác biệt” do Nhóm Truyền thông Sinh viên S Communications tổ chức, Talkshow …