0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

“Săn cơ hội quốc tế” cùng SEALNet Việt Nam 2013

(FTUNEWS) – Hi?n nay các h?c b?ng du h?c, c? h?i giao l?u, trao ??i qu?c t?, h?i ngh? th? gi?i…?ang r?t r?ng m? v?i sinh viên Vi?t Nam thì vi?c “s?n” cho mình m?t c? h?i qu?c t? là ?i?u mà b?t c? sinh viên nào c?ng ?ã t?ng ngh? t?i. Nh?ng ?? n?m các c? h?i này trong tay thì ch?ng ???ng b?n ph?i v??t qua không ph?i là ng?n.

alt

0 0
0 0
0 0

Ngoại thương – Giấc mơ của con, hành trình của cha mẹ

(FTUNEWS) – Chưa bao giờ là câu chuyện cũ, mỗi mùa tuyển sinh đại học lại mở ra một hành trình gian truân không chỉ của riêng các thí sinh, mà còn của biết bao người làm cha, làm mẹ. Đồng hành cùng những ngày thi vừa qua tại Đại học Ngoại thương, FTUNEWS đã có dịp ghi lại không ít tâm tình, kỳ vọng của các bậc phụ huynh và cả nỗi nhọc nhằn khôn xiết của họ vì giấc mơ giảng đường của con.

alt