Showing: 1 - 10 of 54 Articles

Phút 90++: Thử thách tuyệt vời cho người đi bụi không tiền

?i taxi ? Cape Town có l? là m?t cách th? thách tuy?t v?i cho nh?ng ai thích ?i b?i theo ki?u không nhi?u ti?n: nh?ng chi?c taxi c? rích, không ?i?u hòa nhi?t ??, rung lên ?m ?m sau m?i cú t?ng t?c và nh?ng c?a kính nh? có v? s?p long ra ??n n?i.


Ng??i Anh b?o: “N?u b?n chán London, b?n c?ng s? chán cu?c ??i này”. ??n Cape Town, b?n c?ng mu?n th?t lên nh? th?. Không bao gi? bu?n ? Cape Town, tr? khi ai ?ó c? ??n ??y ?? bu?n. nh?ng cái c?m giác thích thú khi ng?i bar nghe nh?c ?m ?, ?i d?c nh?ng bãi bi?n tuy?t ??p ng?m hoàng hôn, shopping ? nh?ng n?i nh? Waterfront mà t? ?ó ta có th? thuê tàu ?i ng?m cá voi n?i lên m?t bi?n ho?c ?i ??n ??o Robben, hay ??ng trong mây nhìn ?n ?? D??ng và ??i Tây D??ng hòa làm m?t t? m?i Point, r?i c?ng có th? bão hòa.

alt

Cape Town nhìn t? trên cao. ?nh Internet.

Lá rơi trong thành phố

???c ch?p bút t? tháng 2/2012, ??n tháng 12/2012, tác gi? Lê Xuân Khoa b?t ??u ??a tác ph?m lên m?ng d??i d?ng truy?n audio b?ng chính gi?ng ??c c?a mình. S?n ph?m ???c tác gi? thu âm t?i nhà, anh c?ng kiêm luôn vai trò x? lý âm thanh, biên t?p âm nh?c.

alt

Ra mắt “1Q84” – siêu phẩm mới của Haruki Murakami

Tác giả Haruki Murakami được độc giả Việt Nam biết đến qua các tác phẩm nổi tiếng như “Rừng Nauy”, “Biên niên ký Chim vặn dây cót”. Hôm 11/9 vừa qua, siêu phẩm mới của ông “1Q84” vừa được công ty CP Văn hóa Truyền thông Nhã Nam xuất bản và chính thức ra mắt độc giả cả nước.

alt

Những cuốn sách thiếu nhi dành cho mọi lứa tuổi

Hồn nhiên, tươi mát và chứa đựng nhiều khía cạnh của cuộc sống, sách thiếu nhi luôn là một mảng văn học có nhiều độc giả trung thành. Nếu bạn cảm thấy mình đang già đi, hãy thử tìm đọc những tựa sách này, vì chúng không chỉ được viết cho thiếu nhi mà còn là một món quà dành tặng người lớn.

alt

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ (Nguyễn Nhật Ánh)

Trong cơn gió nhè nhẹ của văn học thiếu nhi Việt Nam, truyện đồng thoại, một thể loại quan trọng viết cho trẻ em hiện nay càng hiếm người viết, ít người đọc. Trước nguy cơ thể loại này sắp đến ngày “tuyệt chủng”, lựa chọn viết truyện đồng thoại của Nguyễn Nhật Ánh có thể được xem là một sự mạo hiểm khôn ngoan.

alt