CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED

Kiến thức kinh doanh

Thương mại điện tử xã hội: Có đơn giản là một phương án bao vây?

BY | 28 tháng 2, 2020

(FTUNEWS) – Không hoạt động truyền thông trên trang web của chính mình, các trang thương mại điện tử xuất hiện tràn ngập trên các mạng xã hội, vẽ ra một mô hình kinh doanh mới: thương mại điện tử xã hội. Nhiều người cho rằng, đó đơn giản chỉ là cách doanh nghiệp “đuổi bắt” và “bao vây”, nhằm tạo ra thật nhiều cuộc gặp gỡ không hẹn trước với khách hàng. Thế nhưng, ý nghĩa thực sự của việc thêm thắt hai từ “xã hội” vào mô hình “thương mại điện tử” đã quá quen thuộc là gì?

Một bước chân và ba vạn dặm

BY | 26 tháng 11, 2016

(FTUNEWS) – Thích ngủ nướng, mê mệt mạng xã hội, hay thường xuyên trễ deadline – đừng nghĩ đây là những thói quen vô hại và dễ bỏ. Sai một li đi một dặm, nên tin tôi đi, không sớm thì muộn, mấy “bước chân” xấu xí thường ngày này hẳn rồi cũng sẽ để […]

Thương mại điện tử – Cái ao lớn hút tiền doanh nghiệp Việt

BY | 16 tháng 4, 2016

(FTUNEWS) – Thời gian qua, thị trường thương mại điện tử chứng kiến sự phát triển như vũ bão của những ông lớn và cả không ít cái “chết yểu” của các doanh nghiệp thiếu tiềm lực. Nhìn chung, thương mại điện tử đang là một trong những lĩnh vực hứa hẹn, thu hút nhất […]

5 lý do để cứu lấy Tân Hiệp Phát trước khi quá muộn!

BY | 27 tháng 6, 2015

*Một bài viết của CLB Marketing ĐH Ngoại thương CSII (Creatio).  Chắc có lẽ các bạn vẫn chưa quên cuộc khủng hoảng “Con ruồi” từng là tâm điểm dư luận của thời điểm đầu năm nay. Từ vị thế gần như độc tôn trong lĩnh vực nước ngọt không ga tại Việt Nam, Tân Hiệp […]

Nhìn lại chặng đường Suntory Pepsico Việt Nam

BY | 2 tháng 1, 2014

Công ty Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam là một Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Tập đoàn Suntory (Nhật Bản) và PepsiCo Inc. (Hoa Kỳ) ngày 03/04/2013, có trụ sở chính tại Lầu 5, Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành […]

Thương hiệu – Hứa và làm

BY | 8 tháng 10, 2013

Các thương hiệu hứa gì? Dù bằng một cách chính thức, cụ thể hoặc âm thầm, ý nhị, thương hiệu khẳng định đem lại những giá trị nhất định, thường được cho là duy nhất, cho đối tượng khách hàng mà mình nhắm đến. Điều này xảy ra một cách tự nhiên trong quá trình […]

5 phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên

BY | 15 tháng 9, 2013

N?u b?n tin quy trình tuy?n d?ng ch? là vi?c ??i chi?u gi?a k? n?ng và kinh nghi?m mà b?n có v?i miêu t? công vi?c, thì có l? b?n ?ã l?m. Trong quy trình ?ó, nhà tuy?n d?ng tìm ki?m ? các ?ng viên nh?ng ph?m ch?t mà b?n có th? không ng? t?i.

Một góc nhìn về nghề PR

BY | 3 tháng 9, 2013

Nhân viên PR và nhân viên qu?ng cáo  có chung m?c ?ích là t?o d?ng hình ?nh t?t v? công ty trong m?t khách hàng. Tuy nhiên h? áp d?ng nh?ng cách th?c khác nhau. T? g?m chân c?ng ph?i bi?t cách 8 ý t??ng vàng trong kinh doanh tr?c tuy?n Làn sóng mua l?i […]

Tự gặm chân cũng phải biết cách

BY | 2 tháng 9, 2013

T? t??c ?o?t doanh thu (cannibalization) x?y ra khi doanh nghi?p gi?m doanh s? ho?c th? ph?n s?n ph?m hi?n t?i c?a h? do tung ra s?n ph?m m?i t??ng t?.

8 ý tưởng vàng trong kinh doanh trực tuyến

BY | 30 tháng 8, 2013

Kinh tế đang có nhiều bất ổn nhưng không có nghĩa đây là thời điểm không tốt cho việc ra mắt một ngành kinh doanh mới. Hãy cùng xem qua danh sách 8 ngành kinh doanh trực tuyến hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu khủng trong năm 2013.

Thương mại điện tử xã hội: Có đơn giản là một phương án bao vây?

BY | 28 tháng 2, 2020

(FTUNEWS) – Không hoạt động truyền thông trên trang web của chính mình, các trang thương mại điện tử xuất hiện tràn ngập trên các mạng xã hội, vẽ ra một mô hình kinh doanh mới: thương mại điện tử xã hội. Nhiều người cho rằng, đó đơn giản chỉ là cách doanh nghiệp “đuổi bắt” và “bao vây”, nhằm tạo ra thật nhiều cuộc gặp gỡ không hẹn trước với khách hàng. Thế nhưng, ý nghĩa thực sự của việc thêm thắt hai từ “xã hội” vào mô hình “thương mại điện tử” đã quá quen thuộc là gì?


Một bước chân và ba vạn dặm

BY | 26 tháng 11, 2016

(FTUNEWS) – Thích ngủ nướng, mê mệt mạng xã hội, hay thường xuyên trễ deadline – đừng nghĩ đây là những thói quen vô hại và dễ bỏ. Sai một li đi một dặm, nên tin tôi đi, không sớm thì muộn, mấy “bước chân” xấu xí thường ngày này hẳn rồi cũng sẽ để […]


Thương mại điện tử – Cái ao lớn hút tiền doanh nghiệp Việt

BY | 16 tháng 4, 2016

(FTUNEWS) – Thời gian qua, thị trường thương mại điện tử chứng kiến sự phát triển như vũ bão của những ông lớn và cả không ít cái “chết yểu” của các doanh nghiệp thiếu tiềm lực. Nhìn chung, thương mại điện tử đang là một trong những lĩnh vực hứa hẹn, thu hút nhất […]


5 lý do để cứu lấy Tân Hiệp Phát trước khi quá muộn!

BY | 27 tháng 6, 2015

*Một bài viết của CLB Marketing ĐH Ngoại thương CSII (Creatio).  Chắc có lẽ các bạn vẫn chưa quên cuộc khủng hoảng “Con ruồi” từng là tâm điểm dư luận của thời điểm đầu năm nay. Từ vị thế gần như độc tôn trong lĩnh vực nước ngọt không ga tại Việt Nam, Tân Hiệp […]


Nhìn lại chặng đường Suntory Pepsico Việt Nam

BY | 2 tháng 1, 2014

Công ty Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam là một Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Tập đoàn Suntory (Nhật Bản) và PepsiCo Inc. (Hoa Kỳ) ngày 03/04/2013, có trụ sở chính tại Lầu 5, Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành […]


Thương hiệu – Hứa và làm

BY | 8 tháng 10, 2013

Các thương hiệu hứa gì? Dù bằng một cách chính thức, cụ thể hoặc âm thầm, ý nhị, thương hiệu khẳng định đem lại những giá trị nhất định, thường được cho là duy nhất, cho đối tượng khách hàng mà mình nhắm đến. Điều này xảy ra một cách tự nhiên trong quá trình […]


5 phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên

BY | 15 tháng 9, 2013

N?u b?n tin quy trình tuy?n d?ng ch? là vi?c ??i chi?u gi?a k? n?ng và kinh nghi?m mà b?n có v?i miêu t? công vi?c, thì có l? b?n ?ã l?m. Trong quy trình ?ó, nhà tuy?n d?ng tìm ki?m ? các ?ng viên nh?ng ph?m ch?t mà b?n có th? không ng? t?i.


Một góc nhìn về nghề PR

BY | 3 tháng 9, 2013

Nhân viên PR và nhân viên qu?ng cáo  có chung m?c ?ích là t?o d?ng hình ?nh t?t v? công ty trong m?t khách hàng. Tuy nhiên h? áp d?ng nh?ng cách th?c khác nhau. T? g?m chân c?ng ph?i bi?t cách 8 ý t??ng vàng trong kinh doanh tr?c tuy?n Làn sóng mua l?i […]


Tự gặm chân cũng phải biết cách

BY | 2 tháng 9, 2013

T? t??c ?o?t doanh thu (cannibalization) x?y ra khi doanh nghi?p gi?m doanh s? ho?c th? ph?n s?n ph?m hi?n t?i c?a h? do tung ra s?n ph?m m?i t??ng t?.


8 ý tưởng vàng trong kinh doanh trực tuyến

BY | 30 tháng 8, 2013

Kinh tế đang có nhiều bất ổn nhưng không có nghĩa đây là thời điểm không tốt cho việc ra mắt một ngành kinh doanh mới. Hãy cùng xem qua danh sách 8 ngành kinh doanh trực tuyến hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu khủng trong năm 2013.

Top