Lan Trinh viết ca khúc tặng cô nhân ngày 20/11

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 42 Second

 “Nh? cô th?t nhi?u” là ca khúc do Lan Trinh t? sáng tác dành t?ng quý th?y cô nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11. V?i ca t? trong sáng, ?áng yêu cùng nh?ng l?i h?a ??y quy?t tâm c?a ng??i h?c trò khi v? th?m tr??ng c?, ca khúc nh? m?t món quà ý ngh?a thay cho l?i c?m ?n sâu s?c nh?t g?i ??n nh?ng th?y cô n?m tháng tâm huy?t v?i s? nghi?p tr?ng ng??i.

“Nh? cô th?t nhi?u” ?ánh d?u s? tr? l?i c?a Lan Trinh sau m?t th?i gian dài t?m ng?ng các ho?t ??ng âm nh?c. ?ây là ca khúc ???c top 6 Vietnam Idol 2008 ?p ? t? lâu nh?ng mãi ??n bây gi? m?i th?c hi?n ???c. ??c bi?t, cùng Lan Trinh g?i l?i tri ân ??n th?y cô qua ca khúc còn có các ca s? Tâm Tít, Nam C??ng, Nam Hee và nh?c s? – rapper Hà Thái Hoàng.

“Nh? cô th?t nhi?u” ???c thu v?n v?n trong hai ti?ng và ???c nh?c s? Hà Thái Hoàng, ?inh Minh Ngh? làm nh?c, hòa âm ph?i khí ch? trong vòng m?t ngày. T?t c? m?i vi?c nh? thu âm, thi?t k? bìa single ?? phát hành online hay ch?p ?nh ??u ???c th?c hi?n khá g?p rút khi ngày Nhà giáo Vi?t Nam ?ã ??n r?t c?n k?, tuy v?y các ca s? ??u r?t hài lòng khi s?n ph?m ra ??i và b??c ??u ???c các fan yêu thích. N?a ngày sau khi ???c ??ng t?i trên m?t trang nghe nh?c tr?c tuy?n, single “Nh? cô th?t nhi?u” ?ã có h?n 30.000 l??t nghe và ???c chia s? m?nh m? trên m?ng xã h?i. T?ng kèm beat nh?c ca khúc ?? các b?n tr? có th? hát t?ng th?y cô, Lan Trinh cùng các ca s? hi v?ng r?ng nh?ng ca t? tr? con, ?áng yêu nh?ng tràn ??y c?m xúc c?a “Nh? cô th?t nhi?u” s? ???c vang lên m?i d?p 20/11hàng n?m.

Nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam, Lan Trinh g?i l?i tri ân ??n quý th?y cô giáo:

“T?t c? chúng em, nh?ng ng??i h?c trò c?a m?i th? h? trên ??t n??c Vi?t Nam, xin kính chúc quý th?y cô d?i dào s?c kh?e và luôn h?nh phúc trên b?c gi?ng và trong cu?c s?ng. Chúng em xin g?i ??n quý th?y cô l?i c?m ?n sâu s?c nh?t và t? h?a v?i lòng mình s? luôn c? g?ng h?n n?a ?? x?ng ?áng là m?t h?c trò ngoan c?a cô th?y”.

Link nghe & download single ‘Nh? cô th?t nhi?u’

ZingMp3NhacsoNhaccuatuiNhacvui

V? b? ?nh h?c trò

Lan Trinh cho bi?t cô thân v?i Nam C??ng t? tr??c, còn v?i Tâm Tít và Nam Hee thì ?ây là l?n ??u tiên c? ba cùng h?p tác. Tuy nhiên khi b?t tay vào thu âm hay ch?p ?nh, m?i ng??i ai c?ng ch?u “qu?y” và làm vi?c v?i nhau r?t vui, nhanh chóng l?i hi?u qu?.

“Chi?u ngày b? t? v? tr??ng TPHT chuyên Lê H?ng Phong th?c hi?n b? ?nh, ban ??u c? nhóm không dám vào sân tr??ng vì s? ?nh h??ng gi? h?c c?a các l?p h?c. Nh?ng may m?n là ??n gi? ra ch?i ??ng th?i ???c s? ??ng ý c?a th?y hi?u phó nên b? t? ?ã vào tr??ng ?? th?c hi?n nh?ng t?m ?nh h?c trò h?n nhiên và ?áng yêu nh?t trong ti?ng reo hò c?a các b?n h?c sinh” – cô ca s? t?ng h?c chuyên Lý, THPT Lê H?ng Phong k? l?i.

Di?n áo dài tr?ng c?a NTK Tu?n H?i, Lan Trinh và Tâm Tít nh? tr? l?i th?i còn là n? sinh, khoe v? ??p d?u dàng ??y n? tính d??i n?ng sân tr??ng. Trong khi ?ó, Nam C??ng cùng VJ Nam Hee l?i hóa thân thành nh?ng anh chàng h?c sinh ??y ngh?ch ng?m v?i nh?ng trò qu?y phá “nh?t qu? nhì ma”. Nh?ng shoot ?nh t? nhiên và trong veo c?a b? t? ca s? g?i nh? trong nhi?u ng??i v? nh?ng k? ni?m t??i ??p c?a m?t th?i h?c trò ?ã qua. B? ?nh ???c th?c hi?n v?i s? h? tr? c?a nhi?p ?nh gia ?ông Phong.

alt
alt
alt
alt
alt

CTV FTUNEWS

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *