Noo Phước Thịnh ‘ReaDy to Be ReD’ cùng Ngoại thương

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 54 Second

(FTUNEWS) – V?i n? c??i d? m?n, g??ng m?t ?i?n trai và ngo?i hình sáng sân kh?u, Noo Ph??c Th?nh ???c gi?i ngh? thu?t cùng khán gi? Vi?t bi?t ??n nh? m?t ca s? tr? ??y tri?n v?ng và có ch?t gi?ng ??c bi?t truy?n c?m. B?ng tài n?ng c?a mình, anh ?ã và ?ang d?n chi?m ???c nhi?u c?m tình trong lòng ng??i yêu nh?c.

alt

Tr??c khi tr? thành ca s?, Noo ???c bi?t ??n nh? m?t ng??i m?u teen nh?ng n?m 2007 – 2008. Và kh? n?ng âm nh?c ???c ca s? Th?y Tiên vô tình phát hi?n, chính th?c tr? thành ca s? và b??c chân vào Showbiz Vi?t t? ?ó.

Ch? trong vòng 6 tháng b??c chân vào con ???ng âm nh?c, Noo ?ã t? ??nh hình ch? ??ng c?a mình v?i ch?t gi?ng tr?m ?m, ng?t ngào, phong cách bi?u di?n t? tr? trung ??n lãng m?n. Và ch? sau h?n m?t n?m vào ngh? anh ?ã liên t?c “rinh v? cho mình nh?ng gi?i th??ng và danh hi?u hoành tráng nh? Top 10 ca s? ???c yêu thích Làn sóng xanh 2011 và Top 5 nam gi?i Mai Vàng.

V? các phong cách âm nh?c c?a Noo, anh theo ?u?i nhi?u th? lo?i âm nh?c khác nhau, m?t chút pop, m?t chút R&B, m?t chút rock, nh?ng t?u chung l?i v?n là nh?ng giai ?i?u ballad sâu l?ng, lãng m?n mà khán gi? ?ã quen thu?c qua n?m tháng.

Khác h?n v?i v? ??ng ??n, ch?ng ch?c trên sân kh?u, Noo Ph??c Th?nh c?a ??i th??ng là m?t chàng trai r?t vui v?, nhanh nh?n, hài h??c và bi?t pha trò. Anh c?ng có các s? thích gi?n d? và teen không kém nh? xem phim h?at hình, ch?i bowling và ??c sách. C?ng có l? vì th? mà khi h?i ai là th?n t??ng s? 1 c?a làng nh?c teen thì ch?c ch?n cái tên Noo Ph??c Th?nh s? ???c nh?c ??n nhi?u nh?t.

Và cu?i cùng, không th? các b?n ch? lâu h?n n?a, FTUNEWS xin b?t mí v?i các b?n, ?êm v?n ngh? Be ReD c?a FTU’s Day 2012 ch?c ch?n s? là m?t ?êm di?n hoành tráng, sôi ??ng và tràn ??y s?c s?ng khi vinh d? nh?n ???c s? góp m?t c?a anh!

Cùng FTUNEWS xem qua m?t s? hình ?nh c?a anh Noo b?n nhé!

alt

alt

alt

alt

Qu?c Th? – Thành Trung

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *