Showing: 1 - 2 of 2 Articles

Taylor Nelson Sofres (TNS) tuyển dụng

(FTUNEWS) – Công ty TNS là một trong những công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường và cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp. TNS có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, và đến nay đã có văn phòng chi nhánh xuyên khắp đất nước như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

alt