0 0

QUA RỒI MỘT CÁNH THƯ TAY

(FTUNEWS) – Rồi một chiều, cô nhận được lá thư của anh với lời mở đầu: “Chào em…”. Những kỉ niệm như vậy ngày xưa thì nhiều, bây giờ đã bớt đi quá nửa. Người ta như thấy gì mất mát trong mỗi lần kể lại những đoạn đời như Read more…