Showing: 1 - 1 of 1 Articles

Phong cách doanh nhân – Hãy học cách tỏa sáng

(FTUNEWS) – Nhằm cung cấp cho sinh viên những kỹ năng chuyên nghiệp trước khi bước vào môi trường kinh doanh, WORKSHOP 2012 mang tên “Phong Cách Doanh Nhân” sắp tới sẽ được tổ chức và tiếp nối thành công của những chương trình thường niên của CLB Kỹ Năng Doanh Nhân – Action Club.

alt