Cậu bạn Mỹ đọc thơ Xuân Quỳnh rất ‘ngọt’

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 48 Second

(FTUNEWS) – ?o?n clip m?t c?u b?n M? ??c tr?n v?n và c?m xúc Chuy?n c? tích v? loài ng??i c?a n? thi s? Xuân Qu?nh ?ang lan t?a m?nh m? trong c?ng ??ng m?ng nh?ng ngày qua.

Sam pose ?nh chùng c?u b?n Châu ??c Trí (K47B).

Trong ?o?n clip dài h?n 3 phút này, Sam – tên c?u b?n M? – v?i gi?ng Vi?t khá chu?n c?a mình ?ã khi?n bao b?n tr? thích thú khi ??c khá di?n c?m bài th? t?ng ???c ??a vào sách giáo khoa và ???c bao th? h? h?c trò Vi?t Nam yêu thích.

Ch? m?i xu?t hi?n g?n ?ây trên Youtube nh?ng ?o?n clip hi?n ?ã có h?n 10,000 l??t xem v?i hàng tr?m comment bày t? s? ng??ng m? tr??c n? l?c chinh ph?c ti?ng Vi?t v?n n?i ti?ng “khó nh?n” c?a nhân v?t chính trong clip. “B?n m?i h?c ti?ng vi?t có m?t n?m mà ??c ???c hay nh? v?y, thi?t hâm m? quá ch?ng!” – nick phamvietthaful bình lu?n. Trong khi ?ó, nick Heekyusj13 t?m t?c khen: “Mình r?t vui khi th?y b?n có s? yêu thích ??c bi?t ??i v?i ti?ng Vi?t, b?n ??c r?t t?t ??y! Chúc b?n h?c t?t nhé!”.

     


Ch?n ??c Chuy?n c? tích v? loài ng??i, Sam c?ng khi?n nhi?u b?n tr? b?i h?i nh? v? tu?i th? c?ng nh? th?i c?p sách c?a mình. B?n có nick MrXuyenist xúc ??ng: “T?i sao b?n ch?n bài th? c?a thi s? xuân Qu?nh v?y? Bài này mình r?t thích ?ó, thu?c t? h?i? nh?, m?i l?n nghe là l?i th?y nh? nhà, nh? tu?i th? nghèo khó bi?t m?y…”.

?nh ch?p màn hình nh?ng l?i khen c?a c?ng ??ng m?ng dành cho Sam

Sam tên th?t là Samuel Smukles, sinh n?m 1990 và hi?n là sinh viên n?m cu?i ngành tâm lý h?c t?i tr??ng Hobart and William Smith Colleges, New York. Sang Vi?t Nam l?n ??u tiên vào tháng 9/2010 theo ch??ng trình du h?c c?a tr??ng, Sam b?t ??u yêu m?n con ng??i, ??t n??c Vi?t Nam và ??c bi?t say mê ngôn ng? ???c x?p vào lo?i khó h?c v?i ng??i n??c ngoài này. T? m?t c?u sinh viên M? ch? m?i b?p b? và hi?u ???c vài câu ti?ng Vi?t trong th?i gian du h?c, Sam sau khi quay l?i M? ?ã quy?t tâm t? h?c ngôn ng? này và xu?t s?c giành h?c b?ng h?c ti?ng Vi?t hai tháng t?i Vi?t Nam vào tháng 6 v?a qua.


Sam trong chuy?n dã ngo?i cùng b?n bè l?n th? hai tr? l?i Vi?t Nam – ?nh: ?u Ti

L?n th? hai sang Vi?t Nam, Sam không ch? ?ã giao ti?p hoàn toàn b?ng ti?ng Vi?t mà còn ??c th? và hát ti?ng Vi?t r?t “ngon lành”. Hay quay l?i nh?ng lúc t?p nói ti?ng Vi?t và chia s? lên Youtube, Sam không ng? nh?ng ?o?n clip c?a mình l?i ???c nhi?u ng??i yêu thích nh? th?. Ngoài clip ??c th? Xuân Qu?nh, Sam còn khi?n nhi?u b?n tr? thích thú khi hát Tình yêu tuy?t v?i c?a Phan ?inh Tùng vô cùng tình c?m.

Xem clip Sam hát Tình yêu tuy?t v?i (Phan ?inh Tùng)

Xem thêm nh?ng clip nói ti?ng Vi?t khác c?a Sam

H?u Anh | Theo iOne

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *