CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Chính thức phát hành vé đêm Chung kết FTUShine 2011
Uncategorized | by , 19 tháng 4, 2011

Theo thông tin t? BTC, có 04 lo?i vé v?i các m?nh giá nh? sau:

  • Vé VIP: 80.000?
  • Vé A: 55.000?
  • Vé B: 50.000?
  • Vé C: 30.000?

L?ch bán vé c? th?:

Th? t? (20/04/2011):

  • Sáng: 9h30 – 12h
  • Chi?u: 14h – 17h30

Các ngày khác trong tu?n:

  • Sáng: 8h30 – 12h
  • Chi?u: 14h – 17h30

Sinh viên liên h? mua vé tr?c ti?p t?i V?n phòng H?i Sinh viên tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS2 (s? 15, ???ng D5, P.25, Q.Bình Th?nh, TP.HCM).

Vòng Chung k?t cu?c thi “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng 2011 – FTUShine”  di?n ra vào ngày 8/5 t?i Nhà hát B?n Thành h?a h?n s? là m?t ?êm tranh tài h?p d?n c?a 11 thí sinh và nhóm ca. ?êm thi còn có s? tham gia bi?u di?n c?a nhi?u ca s? hàng ??u s? s?m ???c b?t mí trong th?i gian t?i. Ca s? Nam Khánh, nh?c s? Lê Huy Tr?c, gi?ng viên thanh nh?c V??ng Th? H?ng Thái là nh?ng ti?t l? ??u tiên v? v? trí Ban Giám kh?o ?êm thi.

Hãy ghi nh? th?i gian và ??a ?i?m bán vé ?? nhanh chóng giành l?y cho mình nh?ng v? trí ng?i t?t nh?t trong s? ki?n âm nh?c hoành tráng này nhé các b?n!

SSB.

?
Top