FTUNEWS: Top 10 bài viết nổi bật nhất tháng 7/2011

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:6 Minute, 57 Second

Top 10 bài vi?t n?i b?t nh?t tháng là ý t??ng m?i c?a Ban biên t?p Trang tin FTUNEWS nh?m gi?i thi?u ??n b?n ??c nh?ng tin, bài ???c xem nhi?u nh?t trong tháng trên www.ftunews.com, qua ?ó giúp b?n ??c có m?t cái nhìn t?ng quan h?n v? nh?ng gì gi?i tr? ?ang th?t s? quan tâm.

Ngoài ra trong bài vi?t t?ng h?p ???c ??ng t?i vào ??u m?i tháng, b?n ??c còn ???c ‘b?t mí’ nh?ng câu chuy?n h?u tr??ng c?a bài vi?t c?ng nh?ng thông tin bên l? ch?a ???c công b?. ‘Chân dung’ tác gi? bài vi?t c?ng ???c gi?i thi?u t?i ?ây.

Ra m?t ý t??ng m?i này, Ban Biên t?p hi v?ng s? nh?n ???c ph?n h?i t?t t? các b?n – nh?ng ??c gi? trung thành c?a trang tin FTUNEWS. Hãy gi?i thi?u và chia s? v?i b?n bè nh?ng bài vi?t hay trên FTUNEWS ?? góp ph?n làm ‘b?ng x?p h?ng’ m?i tháng thêm “ch?t” các b?n nhé!

D??i ?ây là top 10 bài vi?t n?i b?t nh?t tháng qua, cùng “duy?t” nhé ^^

 

10. VTV6 tuy?n c?ng tác viên thân thi?t

Thông tin kênh truy?n hình VTV6 tuy?n 100 c?ng tác viên (CTV) thân thi?t hè này ngay khi ??ng t?i ?ã l?p t?c thu hút s? chú ý c?a b?n ??c. Dù h?n chót n?p h? s? d? tuy?n là 28/7 nh?ng nh?ng ngày sau ?ó, FTUNEWS luôn nh?n ???c m?i ngày m?t l??ng truy c?p không nh? ??n bài vi?t này. Tin ???c CTV B?i Khuyên (K49CLC1) t?ng h?p, xem t?i ?ÂY nhé.

9. Hoa khôi Ngo?i th??ng ‘ti?t l?’ bí quy?t thi ??i h?c

Bài vi?t trên Dân trí ???c FTUNEWS d?n ngu?n, chia s? nh?ng c?m nh?n c?a Hoa khôi Thanh Loan sau m?t n?m ??ng quang c?ng nh? nh?ng bí quy?t ôn luy?n ??i h?c ?? ?? kh?i D vào ?H Ngo?i th??ng C? s? 2 v?i s? ?i?m 24,5. Xem bài vi?t và b? ?nh m?i nh?t c?a Thanh Loan t?i ?ÂY ^^

8. 10 ngày gi?m giá ??c bi?t t?i h?i sách Fahasa

H?i sách gi?m giá luôn là s? ki?n ???c nhi?u b?n tr? háo h?c ch? ?ón. Tin v? h?i sách Fahasa kéo dài t? 1/7 – 10/7 ??c bi?t thu hút b?n ??c FTUNEWS v?i g?n 2000 l??t xem. Tin ???c CTV FTUNEWS t?ng h?p t? Tu?i tr?, click ?? xem chi ti?t nào ^^

7. Hoa h?c trò tuy?n c?ng tác viên hè

T?a bài vi?t c?ng là m?t c?m t? ‘hot’ hè này trên Google b?i có r?t nhi?u b?n tr? mu?n ???c tham gia vào ê-kip s?n tin c?a báo Hoa. Tin ???c d?n ngu?n t? Hoa h?c trò Online, các b?n có th? xem thêm t?i ?ÂY nhé 🙂

6. ?H Ngo?i th??ng có 27 ?i?m 10 môn Toán

Dù ?i?m tuy?t ??i n?m nay ít h?n so v?i n?m tr??c nh?ng 27 ?i?m 10 môn Toán cho c? 2 kh?i v?n th?t s? là m?t con s? ?n t??ng. Tin ???c FTUNEWS d?n t? Dân trí, xem chi ti?t t?i ?ÂY.

Tin v? ??t tuy?n sinh “áp ??o” trong ‘b?ng x?p h?ng’ tháng 07/2011

5. Top 10 thí sinh cao ?i?m nh?t ?H Ngo?i th??ng C? s? 2

Không có thí sinh Ngo?i th??ng nào ??t ?i?m tuy?t ??i n?m nay. Cao ?i?m nh?t kh?i A t?i C? s? 2 là thí sinh H? B?o Trung và Lê Minh Khi?t, cùng ??t 28,5?. Kh?i D1 có 4 thí sinh ?? Th? khoa v?i t?ng ?i?m 25,6 và 1 th? khoa kh?i D6 ??t 21,5?. Xem chi ti?t bài vi?t ???c CTV FTUNEWS t?ng h?p t?i ?ÂY.

4. Ngày 22/7, ?H Ngo?i th??ng d? ki?n công b? ?i?m thi

Sau khi công b? thông tin v? 27 ?i?m 10 môn Toán, ?H Ngo?i th??ng d? ki?n ngày 27/7 s? công b? ?i?m thi. Tuy nhiên k?t qu? tuy?n sinh ?ã ???c công b? m?t tu?n s?m h?n d? ki?n. Xem bài vi?t ???c d?n ngu?n t? VnExpress t?i ?ÂY.

3. ?H Ngo?i th??ng: 10 th? khoa cho c? 2 c? s?

?ây là thông tin Phòng ?ào t?o tr??ng ?H Ngo?i th??ng cho hay ch? vài ngày tr??c khi tr??ng công b? ?i?m. Trong s? 10 th? khoa, có 4 th? khoa (2 kh?i A, 2 kh?i D) t?i C? s? Hà N?i và 6 th? khoa (2 kh?i A, 4 kh?i D) t?i C? s? TP.HCM. So v?i nh?ng l?n tuy?n sinh tr??c, có th? th?y n?m nay FTU ???c báo chí vô cùng quan tâm và theo sát “nh?t c? nh?t ??ng”. Xem chi ti?t bài vi?t do CTV BB. th?c hi?n t?i ?ÂY.

2. Nguy?n V? Khánh An – ?i là ??n, làm là ???c

Bài vi?t ???c CTV BB. th?c hi?n qua email nh?ng v?n làm b?t lên ???c chân dung c?a Nguy?n V? Khánh An – cô b?n thành viên ??i vô ??ch P&G Asean Business Challenge vòng Qu?c gia n?m nay. Bài vi?t t?o cú hit b?t ng? ch? vài gi? sau khi ??ng và tính ??n nay, ?ã có h?n 200 b?n ??c b?m ‘like’ và chia s?.Click xem ngay n?u b?n ch?a bi?t nhi?u v? cô b?n tài n?ng l?p K47E này nhé 🙂

1. G?p Lê Cao Nguyên – Th? khoa ?H Ngo?i th??ng 2011

Ngay khi ?H Ngo?i th??ng công b? ?i?m thi và ‘danh tánh’ các th? khoa thì cái tên Lê Cao Nguyên ngay l?p t?c “s?t” trên Google. C?u b?n chuyên H? Long (Qu?ng Nam) s? h?u m?t thành tích h?c t?p ?áng n? cùng danh hi?u Th? khoa ?H Ngo?i th??ng v?i t?ng ?i?m 29,5?. Bài vi?t ???c FTUNEWS d?n ngu?n t? Zing v?i g?n 5.000 l??t xem. Click ngay nào!


Nào, hãy cùng ?ón ??i nh?ng bài vi?t ch?t l??ng tháng 8 này các b?n nhé!

Hãy ??ng ng?n ng?i +1 và b?m ‘like’ cho nh?ng bài vi?t b?n yêu thích nhé. Và FTUNEWS luôn s?n sàng ?ón chào b?n gia nh?p ??i gia ?ình ‘phóng viên tr?’ ?? làm nên m?t ‘b?ng x?p h?ng’ ??y nh?ng bài vi?t ?n t??ng ??y! Xem chi ti?t t?i ?ÂY ngay nào ^^ 

FTUNEWS

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *