Showing: 1 - 1 of 1 Articles

Khởi động dự án “Lăng kính giao thông”

(FTUNEWS) – Năm 2012 đã bước vào những tháng cuối cùng và có lẽ sẽ là một thiếu sót lớn nếu như chúng ta không nhắc đến chủ đề của năm 2012 đã được phát động – Năm An toàn giao thông. Hưởng ứng chủ đề đó, Ban Tư tưởng – Văn hóa trực thuộc Đoàn trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 mong muốn giới thiệu đến với tất cả các bạn sinh viên FTU2 dự án “Lăng kính giao thông”.

alt