0 0

Top 10 địa điểm ‘pose’ ảnh đẹp nhất quận 7

Nh?ng toà nhà cao t?ng n?i ti?p nhau, khu h? bán nguy?t d??i ánh ?èn ???ng, c?u Ánh Sao xuyên ngang b?u tr?i… ?ây là nh?ng “background” ??p c?a qu?n 7 (TP.HCM), mang ??n cho b?n nh?ng shoot hình ?n t??ng.

 

Á h?u Th? gi?i ng??i Vi?t Victoria Thúy Vy ‘bay’ trên c?u ánh sao