0 0

Johnny Trí Nguyễn: ‘Văn hóa Việt trong tôi quá mạnh’

G??ng m?t ??t ??m m? hôi, nh?ng cú ??m m?nh m? trong nh?ng gi? t?p luy?n võ thu?t kéo dài không ng?ng ngh? cùng êkip là hình ?nh c?a Johnny Trí Nguy?n hi?n t?i.


Johnny Trí Nguy?n t?p luy?n võ thu?t cho phim Chu?c t?i (k?ch b?n Johnny Trí Nguy?n, ??o di?n Charlie Nguy?n, Chánh Ph??ng phim s?n xu?t)

 

Johnny Trí Nguy?n t?p luy?n võ thu?t cho phim Chu?c t?i (k?ch b?n Johnny Trí Nguy?n, ??o di?n Charlie Nguy?n, Chánh Ph??ng phim s?n xu?t)

0 0
0 0

Phim hè 2011: Bổn cũ, người quen

Mùa phim hè 2011 được dự báo sẽ là cuộc chiến trừ gian diệt ác ồn ào, đông đúc ở cấp độ… chưa từng có của các siêu anh hùng cũ tái xuất trong dạng phim phần tiếp theo. Nếu trong năm 2010 chỉ có bốn phim Hollywood ra mắt tại Việt Nam cùng ngày với Bắc Mỹ, thì năm nay con số dự kiến là 13 phim, hầu hết là “bom tấn”.

FTUNEWS Hop 

 

Cảnh trong Rio