CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Lê Hiếu – ‘Chỉ còn những kỷ niệm’
Nghe | by , 30 tháng 4, 2011

?ây là album riêng m?i nh?t c?a Lê Hi?u k? t? “D? khúc d??ng c?m” (2008). N?m 2010, anh có ra album song ca v?i gi?ng ca Ph??ng Vy Idol có tên “Mùa thu cho em”. “Ch? còn nh?ng k? ni?m” g?m 12 bài hát, trong ?ó có 9 ca khúc m?i. “Các bài trong album là thành qu? c?a th?i gian l?a ch?n trong kho?ng 2 n?m tr?i” – Lê Hi?u chia s?.

Chi con nhung ky niem

Các track trong album.

Album v?n theo ?u?i phong cách pop ballad tr? tình nh? Lê Hi?u v?n hát t? tr??c ??n nay. Lê Hi?u cho bi?t, anh không th? nghi?m nhi?u ch?t nh?c khác l? trong album này mà ch? mu?n g?p l?i ng??i hâm m? v?i hình ?nh quen thu?c nh?t, m?t Lê Hi?u c?a nh?ng b?n tình ca.

 

  

 

Demo album “Ch? còn nh?ng k? ni?m”.


Khán gi? có th? mua album tr?c tuy?n t?i ?ÂY.

 

Th??ng th?c MV “?êm ch? v?” (b?n HD) m?i nh?t c?a Lê Hi?u nhé:

 

  

 

H?u Anh (Theo VnE)

Top