Showing: 1 - 4 of 4 Articles

Xuân Yêu thương – Đón Xuân ngay trên sân trường Đại học

(FTUNEWS) – Ch??ng trình s? ???c di?n ra vào ngày 20/1 t?i ?ây t?i sân tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II là m?t ch??ng trình ??c s?c n?m trong chu?i ch??ng trình c?a Xuân Tình nguy?n 2013 nh?m h??ng t?i ??i t??ng là sinh viên trong tr??ng.

CLB Sóng Đa Tần tuyển thành viên

(FTUNEWS) – Dễ dàng được nhận ra trong bất kì chương trình lớn nào của trường, CLB “Sóng Đa Tần” là nơi sinh hoạt, tập luyện của các bạn sinh viên trường đại học Ngoại thương Cơ sở II có niềm đam mê và năng khiếu đối với các lĩnh vực nghệ thuật như hát, múa, nhảy hiện đại.

alt