0 0

Ngoại thương sung sức tiến tới trận chung kết U- League 2013

(FTUNEWS) – Ch? nh?t tu?n này vào lúc 13h ngày 29/12/2013, t?i Nhà thi ??u Qu?n Tân Bình, s? 18 Xuân H?ng, ??i h?c Ngo?i th??ng CS2 s? b??c vào tr?n chung k?t ? b? môn Futsal (bóng ?á trong nhà) và tr?n bán k?t b? môn Miss, thu?c khuôn kh? các b? môn thi ??u t?i H?i Thi Sinh Viên V?n – Th? – M? 2013 (U- League 2013) khu v?c mi?n Nam.


???c xem là m?t  trong nh?ng h?i thi th? thao l?n nh?t giành cho sinh viên c? n??c, b?ng vi?c v??t qua các ??i th? n?ng kí ??n t? các tr??ng ??i h?c trên toàn mi?n Nam, Ngo?i th??ng ?ang chu?n b? cho mình m?t tâm th? t?t nh?t ti?n sát ??n ngôi vô ??ch U- League 2013.

Futsal 

V??t qua ??i h?c Tôn ??c Th?ng v?i t? s? 5-4 trong lo?t sút luân l?u, nh?ng chú ng?a ô Ngo?i th??ng qu? ?ã không làm cho HLV Tr?n Long V? và các fan FTU-ers hâm m? b? môn bóng ?á trong nhà th?t v?ng, giành cho mình t?m vé vinh quang ti?n vào tr?n Chung k?t U- League 2013. ???c bi?t ? tr?n Chung k?t, Ngo?i th??ng s? g?p ??i th? n?ng kí không kém ??n t? Cao ??ng Bách Vi?t – ???ng kim vô ??ch toàn qu?c 2012. Ch? nh?t tu?n này h?a h?n ch?o l?a Tân Bình s? nóng h?n bao gi? h?t!

0 0
0 0

Khởi động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng bóng đá Futsal sinh viên năm 2012”

(FTUNEWS) – Nhằm góp phần nâng cao tinh thần thể thao nước nhà nói chung và bóng đá Futsal nói riêng, đồng thời với mong muốn góp phần làm phong phú thêm các hoạt động thể dục thể thao của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tạo sân chơi năng động, lành mạnh phát triển những tài năng trẻ đam mê bóng đá Futsal, Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng bóng đá Futsal sinh viên năm 2012”.

alt