0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Nhật kí của ba

(FTUNEWS) – Ba thích viết nhật ký, vì ba sợ thời gian làm ba quên những điều quan trọng. Mà thật có quan trọng gì đâu. Ngày đọc trộm quyển nhật kí, hóa ra chỉ toàn những điều trên trời dưới đất Bi Bo từng làm. Thế mà tụi con Read more…

0 0
0 0
0 0