0 0

Tìm hộ con

Gửi Mẹ, Mẹ ơi, hôm nay con trốn học Mẹ ạ, con đi tìm Hạnh Phúc…mà tìm hoài chưa thấy. Nhớ hồi đó, mỗi lần tìm đồ không được, chỉ cần ngồi đó gào lên là Mẹ sẽ xuất hiện như siêu nhân, lẩm bẩm chửi mấy câu rồi ném Read more…

0 0
0 0

Hạnh phúc chuẩn Việt trong tôi

Ngày 21.7.2016, một ngày bình thường nhưng đối với tôi nó rất đặc biệt. Bởi lẽ đó là dấu son đánh dấu một sự công nhận mang tính quốc tế dành cho đất nước tôi – đất nước Việt Nam. Khó ai tin được rằng một nước nhỏ bé như Read more…

0 0