0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

P&G CEO Academy 2015

P&G CEO Academy 2015 không là cuộc thi mang tính học thuật, mà là khóa huấn luyện thực tiễn được thiết kế đặc biệt nhằm phát triển kĩ năng lãnh đạo của sinh viên, đồng thời tạo ra thế hệ lãnh đạo tiềm năng cho tương lai theo cách P&G đã phát triển Read more…

0 0
0 0
0 0