0 0

Ra Cine Xem “Cảnh Đẹp”

(FTUNEWS) – Đã qua một thời phim đen trắng, âm thanh pha lẫn tiếng ồn, với những cảnh phim được đầu tư công phu, điện ảnh ngày nay đẹp đến khó tin. Và chỉ có thế! Long Đong Chuyện Trọ Là “Ngoại thương” “Lúa” Ngoại Thương Hay “Ngọc” Thị Thành? Read more…

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0