Chương trình dành cho sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ ba (hoặc năm thứ tư hệ đào tạo năm năm) các trường đại học Việt Nam có quan tâm đến các vấn đề về môi trường, có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoài giảng đường và có khả năng tiếng Anh tốt. Thời hạn nộp đơn đăng ký lúc 17h ngày 17/12/2012.

Do Vụ Giáo dục và Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, Chương trình Nghiên cứu Mỹ dành cho Thủ lĩnh Sinh viên – Chủ đề Môi trường toàn cầu là chương trình nghiên cứu nâng cao nhằm cung cấp cho các thủ lĩnh sinh viên những hiểu biết sâu sắc hơn về Mỹ.

Đồng thời, chương trình giúp ứng viên nâng cao các kỹ năng lãnh đạo. Chương trình sẽ bao gồm các thảo luận seminar, nghiên cứu tài liệu, thuyết trình nhóm và bài giảng được phân bổ một cách hợp lý. Ngoài các hoạt động trên lớp, chương trình còn có các chuyến thăm quan học tập và đi thực tế tại nhiều địa điểm khác nhau ở Mỹ và cơ hội tham gia các hoạt động tình nguyện. Thông tin chi tiết về chương trình có thể tìm được trên trang web của chương trình tại ĐÂY.

Theo iOne.net

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *