Showing: 1 - 10 of 10 Articles

FTU’s Day 2013: Các hoạt động chính Ngày hội truyền thống

(FTUNEWS) – Chu?n b? cho Ngày h?i Truy?n th?ng l?n nh?t Ngo?i th??ng C? s? II – FTU’s Day, Ban T? ch?c cùng v?i s? ??ng hành c?a Nhà tr??ng, ?oàn – H?i ?ã có nh?ng k? ho?ch và cu?c thi dành cho Sinh viên ?? chào ?ón ngày h?i ý ngh?a này. Các ?oàn khóa hãy cùng theo dõi ?? h??ng ?ng và ti?n hành k?p th?i công tác chào m?ng Ngày h?i Truy?n th?ng cho ?oàn khóa c?a mình nhé!

alt

Twisted Sifter và những khoảnh khắc ngẩn ngơ

T?p chí Twisted Sifter ?ã t?ng k?t n?a ??u n?m nay (2013), v?i nh?ng hình ?nh ch?a kho?ng kh?c quý giá trong cu?c s?ng. Th? gi?i chúng ta vô cùng xinh ??p vì v?y mà các nhi?p ?nh gia kh?p m?i n?i không bao gi? m?t m?i ch?p các b?c ?nh ?n t??ng và ??p m?t ?em ??n ng??i xem nhi?u c?m xúc m?i l?.

alt

Những điều nên và không nên làm vào dịp Tết cổ truyền

(FTUNEWS) – Tết cổ truyền Việt Nam ta là dịp lễ quan trọng nhất trong một năm. Bởi vậy, ai ai cũng mong cho những điều may mắn, tốt lành đến trong những ngày này. Các bạn hãy cùng FTUNEWS tìm hiểu những tập tục và những điều kiêng kỵ trong ngày này để có một năm 2013 thật may mắn và tốt đẹp nhé.

alt