Showing: 1 - 10 of 14 Articles

Twisted Sifter và những khoảnh khắc ngẩn ngơ

T?p chí Twisted Sifter ?ã t?ng k?t n?a ??u n?m nay (2013), v?i nh?ng hình ?nh ch?a kho?ng kh?c quý giá trong cu?c s?ng. Th? gi?i chúng ta vô cùng xinh ??p vì v?y mà các nhi?p ?nh gia kh?p m?i n?i không bao gi? m?t m?i ch?p các b?c ?nh ?n t??ng và ??p m?t ?em ??n ng??i xem nhi?u c?m xúc m?i l?.

alt

Ngắm Giáng sinh rực rỡ sắc màu qua bộ ảnh cực lung linh

(FTUNEWS) – Không khí Giáng sinh ?ang tr? nên r?n ràng h?n bao gi? h?t. Ngoài ph? t?ng góc ???ng nh? nh?t ??u ?ã ???c trang hoàng l?ng l?y ?èn hoa. Trong nhà gian b?p nh? d??ng nh? ?m cúng h?n khi m?i ng??i ??u t?t b?t chu?n b? sum h?p v?i ý ngh? ‘Giáng sinh là ?? v? Nhà’. Dù n?i b?n ?ang ? là x? l?nh tuy?t cóng hay mi?n nhi?t ??i ch? tho?ng chút se l?nh cu?i n?m, Giáng sinh ??u mang m?t ý ngh?a th?t ??c bi?t. FTUNEWS t?ng b?n b? ?nh c?c lung linh ?? có th? ‘ng?m’ mùa l? h?i này ? b?t c? ?âu nhé!

alt