Showing: 1 - 10 of 33 Articles

Bước qua những hanh hao

Có lẽ nên biết ơn cái khoảng lặng đáng quý đôi lúc đã ban phát cho mình được vài phút riêng tư, đủ để thả hồn ngẫm ngợi. Có những lúc phát hiện lòng mình chợt phẳng lặng như cõi vô hình, chưa bao giờ khô héo, dẫu quanh co vẫn còn ê chề lắm. Một cái khẽ nhắm mắt để cảm nhận từng phút giây trôi qua cho cuộc sống thật viên mãn. Nhưng không dễ dàng để hiểu hết được ý nghĩa của sự đời là thế nào. Nếu quả thật sống vô nghĩa, thì tự hỏi mình đang tồn tại vì điều gì?

alt