0 0
0 0
0 0
0 0

Giới thiệu Đoàn Thanh niên ĐH Ngoại thương CS2

(FTUNEWS) – M?t trong nh?ng y?u t? t?o d?ng nên ‘th??ng hi?u’ Ngo?i th??ng n?ng ??ng, sáng t?o ??n t? nh?ng cán b? ?oàn, H?i xông xáo, nhi?t tình ‘c?p mác’ FTU. Trong ?ó thành ph?n không th? thi?u là ?oàn tr??ng – m?t t? ch?c chính tr? – xã h?i c?a thanh niên, sinh viên ?H Ngo?i th??ng tr?c thu?c Thành ?oàn TP. H? Chí Minh.

FTUer It’s Me 2011 – Ch??ng trình tìm ki?m ??i s? Ngo?i th??ng do Ban Phong Trào ph?i h?p cùng các ban tr?c thu?c ?oàn tr??ng t? ch?c


0 0

Rực cháy cùng “Hoa lửa”

(FTUNEWS) – Hội trại “Hoa lửa” chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn tại khu di tích lịch sử Tà Thiết, tỉnh Bình Phước đã kết thúc cùng với sự cháy hết mình của hơn 800 FTUers. Hai ngày Hội trại với rất nhiều các hoạt động như thi nấu ăn, các trò chơi dân gian, đêm văn nghệ, đốt lửa trại, trò chơi lớn… diễn ra liên tục nhưng vẫn nhận được sự tham gia nhiệt tình của tất cả các đoàn khóa. Nào cùng FTUNEWS điểm lại những hoạt động nổi bật trong hai ngày hội trại vừa qua nhé!