0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

18 tuổi, bạn đang làm gì?

(FTUNEWS) – Ngày tôi sắp bước lên xe đến Sài Gòn nhập học, ba đã bảo tôi rằng: “Con bây giờ đã thành người của xã hội, 18 tuổi rồi đấy”. Lúc đấy tôi không biết “người của xã hội” thật sự là gì, có lẽ bây giờ cũng không Read more…

0 0
0 0

Nếu Em Là Một Số 0

(FTUNEWS) – Chuyện về những con số 0, khi đứng một mình, nó hầu như không mang nhiều giá trị. Nhưng khi đứng sau những con số khác, nó lại làm tăng giá trị của những con số ấy lên hàng chục, hàng trăm, hàng vạn lần… FTUNEWS, gọi thân mật Read more…

0 0
0 0
0 0