Showing: 1 - 10 of 22 Articles

Bảo Hoàng – Quỳnh Mai: Cầu nối FTUShine với khán giả

(FTUNEWS) – M?t ng??i là sinh viên tài n?ng cùng nh?ng ý t??ng vô cùng táo b?o, m?t ng??i là Á khôi 2 Duyên dáng Ngo?i th??ng – FTUCharm 2012 tài s?c v?n toàn. H? s? cùng song hành trên sân kh?u Bán k?t Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng 2013 ngày 21/04 t?i ?ây. Cùng FTUNEWS ?i?m qua profile c?a hai MC tài n?ng này nhé!

alt

Những sự kiện “hot” nhất Ngoại thương năm 2012

(FTUNEWS) – 2012 là năm mà cái tên Ngoại thương đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, báo chí cũng như làm dậy sóng facebook, các diễn đàn và trong cả những cuộc trò chuyện hàng ngày của FTUers. Hãy cùng FTUNEWS điểm lại những sự kiện đã gây nên những cơn bão đó nhé.

alt

FTUCharm 2012 – Chuyện những người đứng sau ánh sáng

(FTUNEWS) – Một mùa Duyên dáng Ngoại thương thành công nữa đã khép lại. Có lẽ, giờ đây trong tâm trí những người tham dự vẫn còn đọng lại dư vị ngọt ngào của ba tháng cuộc thi diễn ra. Những nữ sinh đẹp nhất đã được chọn lựa và tôn vinh. Hôm nay, FTUNEWS xin lật mở một chương khác trong câu chuyện FTUCharm – một chương để tôn vinh những con người tuy không đẹp nhất, tỏa sáng nhất, nhưng thiếu họ, FTUCharm đã không thể đạt được những thành công như thế.

alt

Chung kết FTUCharm 2012 – Rạng rỡ nhan sắc Ngoại Thương

(FTUNEWS) – ?êm 03/05 v?a qua t?i Nhà hát B?n Thành ?ã di?n ra chung k?t cu?c thi Duyên dáng Ngo?i th??ng FTUCharm 2012. 16 n? sinh xinh ??p nh?t Ngo?i th??ng ???c tuy?n ch?n t? các vòng thi tr??c ?ã tr?i qua 4 ti?ng thi tài v?i các ph?n thi Trang ph?c truy?n th?ng, Trang ph?c d? h?i và ?ng x? ?? tìm ra nh?ng g??ng m?t m?i ??i di?n cho nhan s?c Ngo?i th??ng.

alt

Đức Tuấn hát cùng Duyên dáng Ngoại thương

(FTUNEWS) – V?n d? cái tên ??c Tu?n ch?a bao gi? h?t ‘nóng’ ??i v?i FTUers. V?y nên vi?c gi?ng hát c?a chàng ca s? tài n?ng này s? “h?i ng?” Ngo?i th??ng l?n n?a t?i ?êm Chung k?t FTUCharm 2012 ch?c ch?n r?t ???c mong ch? nh? m?i khi!

alt

‘Mãn nhãn’ đêm hội Thời trang & Tài năng của Miss FTU

(FTUNEWS) – ?êm 15/4 v?a qua, t?i khách s?n Kim ?ô ?ã di?n ra 2 ph?n thi ph? trong khuôn kh? Duyên dáng ngo?i th??ng FTUCharm 2012 – Hoa khôi th?i trang và Hoa khôi tài n?ng. Khán gi? tham d? ?ã ???c ch?ng ki?n m?t ?êm thi ??y màu s?c ??n v?i nh?ng ti?t m?c trình di?n m?i l?, h?p d?n.

alt

Rộn ràng buổi tổng duyệt Hoa khôi Tài năng

(FTUNEWS) – Chi?u nay, 13/4/2012, bu?i t?ng duy?t cho ph?n thi hoa khôi tài n?ng FTUCharm 2012 ?ã di?n ra t?i nhà v?n hóa Thanh ?a. Trong không khí r?n ràng, top 16 ?ã l?n l??t trình di?n các ti?t m?c c?a mình m?t cách thuy?t ph?c và ??y c?m h?ng.

 

alt