0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Gala FTUer It’s Me 2013: ‘Mãn nhãn’ tài trí Ngoại thương

(FTUNEWS) – Sau gần 5 tháng phát động, đêm qua 23/4 cuộc thi FTUer It’s Me – Bản lĩnh Ngoại thương 2013 đã đi đến hồi kết với việc tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho tài trí Ngoại thương. Đêm gala đã thật sự làm mãn nhãn người xem với sự tỏa sáng của dàn sao khách mời và đặc biệt là từ tài năng của 9 thí sinh.

alt

0 0

Top 36 It’s me – Những nhà hùng biện tài hoa

(FTUNEWS) Trong sáng ngày ch? nh?t (7/4), 36 thí sinh It’s me ?ã tr?i qua ph?n thi ??u tiên c?a vòng 3 TÔI ??C ?ÁO . Qu? th?t, 36 b?n là 36 m?nh ghép ?? hoàn ch?nh b?c tranh v? cu?c thi FTUer It’s me ??y thú v? và b?t ng? qua ph?n th? hi?n kh? n?ng sáng t?o c?a mình.

alt

 

0 0

Siêu mẫu Hà Anh lần đầu làm diễn giả tại Ngoại thương

(FTUNEWS) – ?ó là bu?i training ‘Kh?ng ??nh th??ng hi?u b?n thân’ trong khuôn kh? cu?c thi FTUer – It’s Me 2013. Ngoài siêu m?u Hà Anh còn có s? tham gia c?a di?n gi? Tr?n ??ng Khoa ??n t? trung tâm TGM và quán quân FTUer – It’s Me 2011 ?inh ??c Tâm.

alt

0 0
0 0
0 0

Giới thiệu Đoàn Thanh niên ĐH Ngoại thương CS2

(FTUNEWS) – M?t trong nh?ng y?u t? t?o d?ng nên ‘th??ng hi?u’ Ngo?i th??ng n?ng ??ng, sáng t?o ??n t? nh?ng cán b? ?oàn, H?i xông xáo, nhi?t tình ‘c?p mác’ FTU. Trong ?ó thành ph?n không th? thi?u là ?oàn tr??ng – m?t t? ch?c chính tr? – xã h?i c?a thanh niên, sinh viên ?H Ngo?i th??ng tr?c thu?c Thành ?oàn TP. H? Chí Minh.

FTUer It’s Me 2011 – Ch??ng trình tìm ki?m ??i s? Ngo?i th??ng do Ban Phong Trào ph?i h?p cùng các ban tr?c thu?c ?oàn tr??ng t? ch?c