0 0
0 0
0 0

Cùng cổ vũ Ngoại thương chinh phục SV 2012

(FTUNEWS) – Ngày 20/02 t?i ?ây, ??i tuy?n SV c?a ?H Ngo?i th??ng CS2 s? chính th?c ‘xu?t quân’ trong m?t tr?n thi ??u ???c h?a h?n r?t h?p d?n cùng v?i tr??ng ?H Ngo?i ng? – Tin h?c (HUFLIT) và tr??ng ?H Công nghi?p TP.HCM (HUI).

??i tuy?n SV ?H Ngo?i th??ng cùng nhà báo L?i V?n Sâm

0 0

Thử sức cùng SV 2012 Online ‘rinh’ giải thưởng lớn

(FTUNEWS) – ??i tuy?n SV 2012 c?a tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS2 hi?n ?ang ráo ri?t t?p luy?n cho ??t ‘?? tài’ cùng 2 tr??ng ?H khác th?i gian t?i. Trong lúc ch? ??i ?? c? v? ‘gà nhà’, FTUers c?ng có th? cùng tham gia sân ch?i thú v? này b?ng cách ??ng ký d? thi SV 2012 Online.

 

0 0
0 0

Nhà báo Lại Văn Sâm ‘bí mật’ ghé thăm FTU2

(FTUNEWS) – Chi?u ngày 21/12/2011, MC – nhà báo – biên t?p viên L?i V?n Sâm – Tr??ng ban t? ch?c cu?c thi SV 2012  ?ã “âm th?m” ??n tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng c? s? 2 ?? duy?t ph?n thi SV 2012 c?a ??i nhà. FTUNEWS ?ã có m?t cu?c trò chuy?n tuy ng?n ng?i nh?ng r?t thân m?t v?i v? ??o di?n ?a n?ng này.

 

 

0 0
0 0

‘SV’ – Sân chơi sinh viên hấp dẫn ‘tái xuất’ với phiên bản 2012!

(FTUNEWS) – Tiếp nối thành công và tinh thần của các chương trình SV 96, SV 2000, sau một thời gian dài tạm nghỉ, đến nay gameshow SV do VTV3 tổ chức chính thức quay trở lại với phiên bản 2012 đầy hấp dẫn. SV 2012 là nơi để sinh viên thỏa sức sáng tạo, thử sức bản thân, là nơi dành cho những người ‘thông thái và dí dỏm.’