0 0

FTUShine 2013: Cùng đếm ngược điểm giờ G đêm CK

(FTUNEWS) – Ch? còn vài ti?ng ??ng h? n?a, ?êm tranh tài cu?i cùng c?a cu?c thi Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng – FTUShine 2013 s? chính th?c di?n ra. V?i s? ??u t? công phu, k? l??ng và công tác chu?n b? chu ?áo, ?êm di?n h?a h?n s? mang ??n cho khán gi? nh?ng ?i?u b?t ng? c?ng nh? nhi?u c?m xúc.

alt

0 0

Đức Tuấn tái ngộ FTUShine trên “ghế nóng”

(FTUNEWS) – Được biết đến như một nghệ sĩ trẻ tài năng với sự cầu toàn và chỉnh chu hết mực, Đức Tuấn luôn là một trong những người tiên phong thể hiện nhiều cái mới trong âm nhạc Việt Nam. Chàng trai của dòng nhạc trữ tình bán cổ điển này lại sắp tái ngộ Ngoại vào đêm chung kết FTUShine 11/5 sắp tới đấy!

alt

0 0

Có một Huỳnh Ngân “lạ, chanh chua và nổi loạn”

(FTUNEWS) – Là thành viên c?a The Glam, t?ng bi?u di?n trong không ít s? ki?n Ngo?i th??ng và gi? ?ây là m?t trong nh?ng g??ng m?t s? t?a sáng vào ?êm Chung k?t FTUShine 2013, có l? Hu?nh Ngân ?ã không còn là m?t cái tên xa l? v?i FTUers n?a. Ti?p chuy?n FTUNEWS v?i n? c??i lém l?nh luôn th??ng tr?c và cách pha trò hóm h?nh, cô gái này ?ã mang ??n hình dung v? m?t cá tính âm nh?c r?t riêng, v?a nh?t quán v?a ??y bi?n hóa.

alt

0 0