0 0
0 0

Cơ hội lớn cùng PesiCo Management Trainee Program 2013

(FTUNEWS) – Công ty PepsiCo Vi?t Nam v?a ra thông báo kh?i ??ng ch??ng trình tuy?n ch?n “Qu?n tr? viên t?p s?” trong n?m 2013. ?ây là m?t c? h?i l?n dành cho t?t c? các sinh viên v?a t?t nghi?p ra tr??ng ?ang tìm ki?m m?t công vi?c nh?m phát huy kh? n?ng lãnh ??o và kh? n?ng ???ng ??u v?i nhi?u th? thách ?ang ??i ch? phía tr??c.

alt

0 0
0 0

Quán quân FTUer It’s Me 2011 đã xuất hiện

(FTUNEWS) – Đêm Gala Chung kết FTUer It’s Me 2011 đầy gay cấn và hấp dẫn vừa khép lại tối 23/04 này. Một buổi tối không thể quên với gần 1000 khán giả có mặt tại Nhà văn hóa Thanh niên  với 4 phần thi Kiến thức, Sáng tạo, Tài năng, Hùng biện cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc và sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và những khách mời đặc biệt khác. 

0 0
0 0