Tuyệt chiêu chụp ảnh đêm Noel cực đẹp

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 49 Second

Nên ch?p khi còn ánh m?t tr?i

Lúc tr?i ch?p cho?ng t?i là th?i kh?c d? dàng th? hi?n ???c s? lung linh trong nh?ng t?m ?nh. B?n nên t?i n?i ch?p ?nh s?m h?n m?t chút ?? v?a có th? chu?n b? tr??c khi “b?t” ???c th?i kh?c ánh sáng hoàn h?o nh?t, v?a có th? có ???c nh?ng kho?ng kh?c “ít ng??i” vì lúc ?ó m?i ng??i v?n ch?a t? t?p ?ông ?úc.

Tuy nhiên, khó kh?n l?n nh?t là ? khu v?c ch?p ?nh, ng??i ph? trách ánh sáng th??ng ch? ??n lúc t?i h?n m?i b?t ?èn vì lý do ti?t ki?m. N?u ph?i b?t ?èn flash, b?n nên h?n ch? ánh sáng c?a nó ?? không quá d? sáng.

Hãy ??a b?u tr?i vào trong b?c ?nhalt

Hãy “thu x?p” ?? ??a th?t nhi?u kho?ng tr?i vào trong khung hình. ?? làm ???c ?i?u này, b?n nên ch?p ?nh t? m?t v? trí th?p. Và m?t l?n n?a, n?u ??n s?m, b?n s? d? dàng ch?n ???c góc ch?p có ánh hào quang khi hoàng hôn v?a buông xu?ng.

Chuy?n ch? ?? ch?p

B?n nên ch?p ?nh v?i ch? ?? cân b?ng tr?ng Tungsten. Lúc này, ánh sáng d? s? chuy?n sang màu xanh d??ng, t?o c?m giác tr?i sâu h?n, ??p h?n. Kèm theo ?ó, ánh ?èn c?ng chuy?n sang màu xanh ng?c nên b?c ?nh c?a b?n s? r?t lung linh.

C? ??nh máy ?nhalt

B?n nên gi? ch?c tay khi ch?p vì ch?p trong t?i r?t d? nhòe hình. B?n có th? nh? s? h? tr? c?a chân máy (tripod) ?? có b?c hình ??p h?n, ho?c g? t??ng, b? t??ng, c?t ho?c v?t c? ??nh nào g?n ?ó.

Ch?p nhi?u ?nh

altThông th??ng, ánh sáng lúc hoàng hôn ch?p cho?ng s? có m?t th?i kh?c giao hòa, khi?n m?i th? xung quanh r?t lung linh và ??p. B?n ch? có th? có kho?ng m??i phút ?? n?m b?t kho?nh kh?c này nên hãy tranh th? ch?p th?t nhi?u. Nên nh?, c? h?i không ph?i lúc nào c?ng có, hãy bi?t n?m b?t.

*Nh?m t?o sân ch?i thú v? cho các b?n tr? nhân d?p Noel ?ang tràn ng?p kh?p ph? ph??ng, FTUNEWS hi?n ?ang t? ch?c cu?c thi ?nh “Kho?nh kh?c Giáng sinh” v?i nh?ng gi?i th??ng h?p d?n. ?? tham gia cu?c thi, các b?n có th? xem thông tin chi ti?t t?i ?ÂY.

Theo Cafe1

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *