Chương trình học bổng 1: Học bổng bán phần trị giá 1250 USD chương trình “Quản lý Giao nhận Vận tải Quốc tế “

“Quản lý Giao nhận Vận tải Quốc tế “ là một trong những khóa học chủ yếu của chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành Logistics của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) đang áp dụng trên gần 60 quốc gia. Tuy nhiên, do phí khóa học cao hơn so với học phí của đa số sinh viên trong nước nên trong giai đoạn hiện tại, Viện Nghiên cứu & Phát triển Logistics sẽ hỗ trợ 20 suất học bổng cho các bạn thông qua chương trình bổng bán phần trị giá 1.250 USD / suất.

Để giành được học bổng này, các bạn phải vượt qua bài thi tiếng Anh do Viện tổ chức .

Chương trình này được sắp xếp theo module cho phép người học có thể bố trí việc học phù hợp với thời gian biểu của mình, riêng các bạn sinh viên có thể học nhanh hoàn thành trong vòng 8 tháng. Thời gian học sẽ diễn ra vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 từ 6: 00 PM  –  9:00 PM.

Lợi ích học viên nhận được sau khi tốt nghiệp:

  • Được cấp bằng “Diploma in International Freight Management” bởi FIATA. Bằng cấp này có giá trị quốc tế.
  • Có thể làm việc ở nhiều vị trí trong ngành thương mại, công nghiệp, giao thông vận tải tại các Công ty Logistics, Giao nhận Vận tải, các cụm càng hàng không, cảng biển. Đặc biệt, bằng FIATA Diploma được nhìn nhận bởi tất cả các nước trên thế giới nên học viên có thể được nhận vào các công ty ở nước ngoài khi định cư ở đó.
  • Được Viện hỗ trợ giới thiệu nơi thực tập cũng như đảm bảo đầu ra sau khi học viên hòan thành chương trình học.
  • Là cơ sở để học tiếp “FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management” hoặc học liên thông để lấy bằng Bachelor tại UNiSIM (Singapore), Australian Maritime College (Australia)  và Lincoln University (New Zealand).

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 18/08/2012

Khai giảng: 27/08/2012

Chi tiết liên hệ: Ms. Thanh Xuân ĐT: 0169 390 0742 Email: xuan.tran@logisticshub.vn

Chương trình học bổng 2: 20 suất học bổng 50% trị giá 6 triệu/suất chương trình “Quản lý Dịch vụ Logistics”

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có cơ hội tiếp cận với các kiến thức căn bản về lĩnh vực Logistics, Viện nghiên cứu & Phát triển Logistics sẽ giành 20 suất học bổng bán phần trị giá 120.000.000 triệu đồng cho các bạn sinh viên ( 6 triệu đồng / suất).

Khi tham gia khóa học, học viên được trang bị các kiến thức căn bản về: Khái niệm về dịch vụ Logistics và quản trị Logistics, các chức năng, vai trò của Logisics trong nền kinh tế và các tổ chức; Lập kế hoạch và quản lý các quá trình mua hàng, tồn trữ, luân chuyển, phân phối vật liệu, hàng hóa nội địa và xuất khẩu; Dịch vụ khách hàng và công cụ Công nghệ Thông tin ứng dụng trong Logistics. Với những kiến thức được trang bị, bạn có thể gia nhập đội ngũ nhân viên Logistics chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Để giành được học bổng, các bạn phải trải qua bài thi tự luận bằng tiếng Anh do Viện tổ chức.

Thời gian đăng ký thi: Đến hết ngày 13/07/2012

Khai giảng: 18/07/2012

Chi tiết liên hệ: Ms. Thanh Xuân ĐT: 0169 390 0742 Email: xuan.tran@logisticshub.vn.

Thương Thương (tổng hợp)

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *