0 0
0 0

FTU’s Day 2013: Sức trẻ lan tỏa cùng Ngày hội Truyền thống

 (FTUNEWS) – Ngày h?i l?n nh?t và ???c mong ch? nh?t n?m – ngày truy?n th?ng FTU’s Day 2013 c?a sinh viên ??i h?c Ngo?i th??ng CS2 s?p di?n ra. Bên c?nh nh?ng ho?t ??ng sôi n?i c?a nh?ng cu?c thi thi?t kê mô hình, thi?t k? th?i trang,?êm v?n ngh? truy?n th?ng,… FTU’s Day n?m nay h?a h?n s? còn ?em ??n cho các b?n r?t nhi?u ?i?u h?p d?n, thú v? qua nh?ng chu?i trò ch?i v?n ??ng ??c s?c, vui t??i, nh?ng gian hàng ??c ?áo, m?i l? cùng bu?i h?i th?o ??y b? ích, ý ngh?a!

alt

0 0

K50CLCD2 – We’ve got an amazing day

(FTUNEWS) – Năm nhất đại học dường như đối với mỗi người nói chung và mỗi FTUer nói riêng mang nhiều ý nghĩa và xúc cảm đặc biệt. Năm nhất gắn liền với những trải nghiệm mới, yêu thương mới… lạ lẫm nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Khép lại tháng năm tuổi trẻ trong veo ấy, tháng 6 vừa qua, các khóa lớp K50 hào hứng tổ chức những sự kiện kỉ niệm quãng đời sinh viên năm nhất của mình. Trong số đó, có thể kể đến ngày hội lớn “Big day” của K50CLCD2.alt

0 0

“Phấn khích” cùng trò chơi vận động tại FTU’s Green

(FTUNEWS) – Là m?t trong nh?ng ho?t ??ng n?m trong khuôn kh? Ngày h?i xanh di?n ra vào ngày 3/6 v?a qua t?i sân tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS2, các FTUers tham d? ?ã có m?t sáng Ch? Nh?t th?t “sung”, th?t h?t mình ?? cùng tr?i nghi?m nh?ng trò ch?i dân gian ??y thú v?.

alt

‘Chân dung’ ??i v? nh?t trò ch?i Tây S?n th?n t?c – K50A